Notice Of Race 2019

Aankondiging van de wedstrijden

Y-Toren Race 4 – 5 Mei 2019

georganiseerd door Zeilvereniging Het Y te Durgerdam

ORC-gemeten boten
Lemsteraken V/VA
1/4-tonklasse
SW klasse
Eenheidsklassen

 

1          DE REGELS

1.1        De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2        Het ‘Competitiereglement scherpe kajuitzeiljachten (Verbondsbezem)’ is van kracht.

1.3        Voor de 1/4-tonners maakt deze wedstrijd deel uit van de Dutch Quarter Ton Cup 2019.

1.4        Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.5        Arbitrage: RvW Appendix T is van toepassing.

1.6        ORC boten en kwarttonners moeten voldoen aan World Sailing OSR 2018-2019 category 4.

 

2          DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1        De wedstrijdserie staat open voor:

  • ORC-gemeten boten;
  • Lemsteraken V/VA;
  • 1/4-tonners (ORC en SW);
  • Boten met een SW-handicapcijfer;
  • Eenheidsklassen van kajuit- en sportboten.

Voor eenheidsklassen geldt een minimum aantal inschrijvers van 5.

2.2        Inschrijving is mogelijk via de website www.ytoren-race.nl tot uiterlijk 28 april 2019.

2.3        Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd.
In dat geval moet het inschrijfgeld contant worden betaald bij de registratie.

2.4        Nadere informatie is te verkrijgen via e-mail wedstrijdcommissie@zvhety.nl of telefonisch bij wedstrijdleider Sjoerd Ooms: 0621 825 365.

 

3          INSCHRIJFGELD

3.1        Het inschrijfgeld bedraagt:

  • ORC 1 en 2, Lemsteraken: € 60,-
  • alle andere klassen: € 50,-

3.2        De kosten voor de maaltijd op zaterdag (BBQ-buffet) zijn € 19,50 per persoon bij vooruitbetaling,
of € 22,50 per persoon bij contante betaling op vrijdag (zolang de voorraad strekt).

3.3        Het inschrijfgeld dient uiterlijk te zijn betaald op 28 april 2018.
Betaling is mogelijk door overmaking op rekening NL 16 ABNA 0479 3397 40  ten name van Zeilvereniging Het Y, onder vermelding van YToren, klasse, zeilnummer en evt het aantal eters.
Eventueel kunnen maaltijden nabesteld worden (en betaald).

3.4        Indien de wedstrijden om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken worden en er geen herstart plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.

 

  1. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN EN BANEN

4.1        Schema van wedstrijden op beide dagen:

Baan Klasse Soort baan Max # wedstrijden
B Lemsteraken up / down 3
A Kwartton up / down 4
A Ov. eenheidskl. up / down 4
A ORC 1+2 up / down 4
A ORC 3+4 up / down 4
B SW up / down 3

 

4.1        Het eerste waarschuwingssein wordt op beide dagen gegeven om 09:30 uur.

De startvolgorde voor de 1e wedstrijd van de dag zal in de Wedstrijdbepalingen worden aangegeven.

De startvolgorde voor de volgende wedstrijden kan per wedstrijd verschillen.

4.2        Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:30 uur.

 

5          KLASSEN- EN GROEPSINDELING

5.1        De ORC-gemeten boten worden ingedeeld conform de regels van de Noordzeeclub (www.noordzeeclub.nl).

5.2        Afhankelijk van het aantal inschrijvers worden klassen in startgroepen gecombineerd.
Het definitieve klassen- en startgroepenschema wordt uiterlijk op vrijdag 3 mei bekend gemaakt.

 

6          MEETBRIEVEN EN HANDICAPS

6.1        Deelnemers (m.u.v. onder SW varend) moeten een op 1 mei 2019 geldige meetbrief kunnen tonen. Wijzigingen van rating of TVF na dit moment worden niet geaccepteerd, behalve indien de oorzaak van de wijziging niet bij de deelnemer ligt.

6.2        Boten die in de SW-klasse willen deelnemen maar waarvan geen SW-cijfer bekend is, krijgen een SW-cijfer door de organisatie toegekend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

6.3        Gedurende het evenement kunnen meetbrieven, metingen en uitrusting gecontroleerd worden.

 

7          LOCATIES

7.1        Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het havenkantoor te Durgerdam.

7.2        Wedstrijdgebied is het Markermeer, binnen een straal van 4 zeemijlen van de ingang binnen Y      (de Y-toren).

8          WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

8.1        De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk op 15 april beschikbaar op www.ytorenrace.nl.
Ingeschreven deelnemers ontvangen via e-mail bericht zodra deze gepubliceerd.

8.2        Mededelingen worden gedaan op het officiële mededelingenbord bij het wedstrijdkantoor en op www.ytorenrace.nl.

 

9          STRAFSYSTEEM

9.1        Voor de alle klassen is regel 44.1 RvW gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

 

10         SCOREN

10.1      ORC-klassen worden Triple Number systeem, inshore gescoord.
Lemsteraken worden gescoord op TVF.
1/4-tonners worden Triple Number systeem, inshore (meetellend voor de DQTC) en op SW gescoord voor de ongemeten boten.
Eenheidsklassen worden gescoord op volgorde van aankomst.
De uitslagen van de SW-klasse worden met de SW-factor berekend.

10.2      Vier wedstrijden moeten zijn voltooid voor een geldige serie.

10.3      Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

11         LIGPLAATSEN

11.1      Het inschrijfgeld is inclusief liggeld van vrijdag 3 mei tot maandag 6 mei in de haven van Durgerdam.

 

 

 

 

 

 

 

12         PRIJZEN

Per klasse worden voor de serie prijzen uitgereikt volgens onderstaand schema:

Inschrijvers Aantal prijzen
 t.e.m. 4 1
5 tot 8 2
9 tot 12 3
13 of meer 4

 

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag zo snel mogelijk na de wedstrijden.

 

13         AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

13.1      Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. De eigenaar van een jacht cq. inschrijver aan de wedstrijd(en), is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het beheer van jacht en/of bemanning. De wedstrijdbepalingen beperken of verminderen deze verantwoordelijkheid niet.

13.2      De Zeilvereniging Het Y, haar bestuur, commissieleden en/of medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met, of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

13.3      Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000,– per gebeurtenis dan wel een overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is.