Notice Of Race 2020

Zeilvereniging Het Y te Durgerdam

Aankondiging van de wedstrijden

Y-Toren Race
2 – 3 Mei 2020

ORC-gemeten boten – Lemsteraken V/VA – 1/4 tonners – SW-klasse – Eenheidsklassen

Verbondsbezem  –  Dutch Quarter Ton Cup

 

1          DE REGELS

1.1        De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2        Voor ORC-3 en -4 boten is het Competitiereglement scherpe kajuitzeiljachten (Verbondsbezems) van kracht.

1.3        Voor de 1/4-tonners maakt deze wedstrijd deel uit van de Dutch Quarter Ton Cup 2020.

1.4        Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.5        Arbitrage: RvW Appendix T is van toepassing.

1.6        ORC boten en kwarttoners moeten voldoen aan World Sailing OSR 2018-2019 category 4.

1.7        Boten met een SW-handicapcijfer en eenheidsklassen van kajuit- en sportboten moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations Appendix B.
Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.

 

2          DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1        De wedstrijdserie staat open voor:

  • ORC-gemeten boten;
  • Lemsteraken V/VA;
  • 1/4-tonners (ORC en SW);
  • Boten met een SW-handicapcijfer;
  • Eenheidsklassen van kajuit- en sportboten.

Voor eenheidsklassen geldt een minimum aantal inschrijvers van 5.

2.2        Inschrijving is mogelijk via de website www.ytorenrace.nl tot uiterlijk 26 april 2020.

2.3        Na-inschrijvingen worden in uitzonderingsgevallen geaccepteerd.
In dat geval moet het inschrijfgeld contant worden betaald bij de registratie.

2.4        Nadere informatie is te verkrijgen via e-mail wedstrijdcommissie@zvhety.nl of telefonisch bij de wedstrijdleider Sjoerd Ooms: 0621 825 365.

 

3          INSCHRIJFGELD

3.1        Het inschrijfgeld bedraagt:

  • ORC 1 en 2,  Lemsteraken: € 70,-
  • alle andere klassen: € 60,-

Leden van de Zeilvereniging Het Y krijgen € 20,- korting (per boot).

3.2        De kosten voor de maaltijd op zaterdag (BBQ-buffet) zijn € 19,50 per persoon bij vooruitbetaling,
of € 22,50 per persoon bij contante betaling op vrijdag (zolang de voorraad strekt).

3.3        Het inschrijfgeld dient uiterlijk te zijn betaald op 26 april 2020.
Betaling is mogelijk via iDEAL of door overmaking op rekening NL 16 ABNA 0479 3397 40 ten name van Zeilvereniging Het Y, onder vermelding van YToren2020, klasse, zeilnummer en evt het aantal eters. Eventueel kunnen maaltijden nabesteld worden (en betaald).

3.4        Indien de wedstrijden om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken worden en er geen herstart plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.

 

4          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN EN BANEN

4.1        Het eerste waarschuwingssein wordt op beide dagen gegeven om 09:30 uur.

De startvolgorde voor de eerste wedstrijd van de dag zal in de Wedstrijdbepalingen worden aangegeven.

De startvolgorde voor de volgende wedstrijden kan per wedstrijd verschillen.

4.2        Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:30 uur.

4.3        Banen en aantal wedstrijden per dag:

Baan Klasse Soort baan Max # wedstrijden
B Lemsteraken up / down 3
A Kwartton outer loop 4
A Ov. eenheidskl. outer loop 4
A ORC 1+2 inner loop 4
A ORC 3+4 inner loop 4
B SW ?? 3

 

5          KLASSEN- EN GROEPSINDELING

5.1        De ORC-gemeten boten worden ingedeeld conform de regels van de Noordzeeclub (www.noordzeeclub.nl).

5.2        Afhankelijk van het aantal inschrijvers worden klassen in startgroepen gecombineerd.
Het definitieve klassen- en startgroepenschema wordt uiterlijk op vrijdag 1 mei bekend gemaakt.

 

6          MEETBRIEVEN EN HANDICAPS

6.1        Deelnemers (m.u.v. onder SW varend) moeten een op 26 april 2020 geldige meetbrief kunnen tonen. Wijzigingen van rating of TVF na dit moment worden niet geaccepteerd, behalve indien de oorzaak van de wijziging niet bij de deelnemer ligt.

6.2        Boten die in de SW-klasse willen deelnemen maar waarvan geen SW-cijfer bekend is, krijgen een SW-cijfer door de organisatie toegekend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

6.3        Gedurende het evenement kunnen meetbrieven, metingen en uitrusting gecontroleerd worden.

 

7          LOCATIES

7.1        Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het havenkantoor te Durgerdam.

7.2        Wedstrijdgebied is het IJmeer en het zuidelijk deel van het Markermeer.

 

8          WEDSTRIJDBEPALINGEN

8.1        De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk op 13 april beschikbaar op www.ytorenrace.nl.
Ingeschreven deelnemers ontvangen via e-mail bericht zodra deze zijn gepubliceerd.

 

9          SCOREN

9.1        ORC-klassen worden Triple Number Time on Time gescoord.
Lemsteraken worden gescoord op TVF.
1/4-tonners worden Triple Number Time on Time of op SW gescoord.
Eenheidsklassen worden gescoord op volgorde van aankomst.
De uitslagen van de SW-klasse worden met de SW-factor berekend.

9.2        Vier wedstrijden moeten zijn voltooid voor een geldige serie.

9.3        Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

10         LIGPLAATSEN

10.1      Het inschrijfgeld is inclusief liggeld van vrijdag 1 mei tot maandag 4 mei in de haven van Durgerdam.

 

 

11         PRIJZEN

11.1      Per klasse worden voor de serie prijzen uitgereikt volgens onderstaand schema:

Inschrijvers Aantal prijzen
 t.e.m. 4 1
5 tot 8 2
9 tot 12 3
13 of meer 4

 

11.2      De prijsuitreiking vindt plaats op zondag zo snel mogelijk na de wedstrijden.

 

12         AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING

12.1      Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. De eigenaar van een jacht cq. inschrijver aan de wedstrijd(en), is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het beheer van jacht en/of bemanning. De wedstrijdbepalingen beperken of verminderen deze verantwoordelijkheid niet.

12.2      De Zeilvereniging Het Y, haar bestuur, commissieleden en/of medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met, of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

12.3      Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000,– per gebeurtenis dan wel een overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is.